Monika Szyrmer

Absolwentka ochrony środowiska, przewodniczka górska i turystyczna, specjalizuje się w terenowej edukacji przyrodniczej. Twórczyni programów restytucji niepylaka apollo i przeplatki maturny, które doprowadziły do odtworzenia populacji tych gatunków w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych dotyczących ekologii różnych grup organizmów (gryzonie, ptaki, wodne makrobezkręgowce). Autorka scenariuszy edukacyjnych z zakresu ochrony przyrody i sieci Natura 2000.

Magdalena Berezowska-Niedźwiedź

Ukończyła ochronę środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalizacja: antropologia). Z zamiłowania botanik, głównie interesująca się dendrologią i roślinami synantropijnymi. Miłośniczka przyrody, górskich wycieczek i propagatorka zdrowego stylu życia. Od 2005 roku realizatorka zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Przygodę z Fundacją rozpoczęła w 2006 roku w dolinie Baryczy, podczas realizacji projektu poświęconego ochronie bioróżnorodności i krajobrazu tego regionu

Ukończyła Biologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę magisterską pt. „Biologia lęgowa pustułki Falco tinnunculus – badania populacji zasiedlającej skrzynki lęgowe na terenie Wrocławia” obroniła w Zakładzie Ekologii Behawioralnej. Pracuje jako ornitolog. Od czterech lat zajmuje się edukacją przyrodniczą. Prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w ramach różnych projektów, między innymi dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy, Dolnośląskiej Grupy Lokalnej OTOP, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii we Wrocławiu i wielu innych.

Małgorzata Rudy

Ukończyła biologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Jest botanikiem. Oprócz inwentaryzowania dzikiej roślinności, od 2008 roku prowadzi warsztaty przyrodnicze w terenie, najczęściej we Wrocławiu oraz Górach Kamiennych. Jest współautorką dwóch ścieżek przyrodniczych postawionych przez Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody w Górach Wałbrzyskich i Kamiennych.

Naszą stałą ofertę realizujemy w dwóch formach: 1)    ZAJĘCIA TERENOWEZajęcia prowadzone na obszarach przyrodniczo-cennych leżących na terenie miasta Wrocławia, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000: Grądy Odrzańskie, Grądy na Odrą, Łęgi nad Bystrzycą, Las Pilczycki, parki Wrocławia, a także w najbliższym otoczeniu EkoCentrum (dzielnica Nadodrze). 2)    ZAJĘCIA SALOWEZajęcie prowadzone są w dwóch salach warsztatowych EkoCentrum Wrocław z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury szkoleniowej oraz materiałów dydaktycznych. Zapraszamy do zapoznania się z pakietami zajęć:

Nabór na poszczególne zajęcia ogłaszany jest przez nas każdorazowo na naszej stronie internetowej. Przedstawicieli grup zainteresowanych udziałem w zajęciach prosimy o sprawdzanie zajętości terminów w naszym KALENDARZU i wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Obecnie NIE POWADZIMY rekrutacji. Zapraszamy wkrótce.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami tematycznymi, które obecnie realizujemy w EkoCentrum: MOJE MIASTO – CZYSTE MIASTO MOJE ZIELONE MIASTO SMAKI I KOLORY ŚWIATA

20/27