Eko (gr. οἶκος) znaczy dom. Chcemy, by idea zrównoważonego rozwoju stanowiła jego fundament. Jesteśmy przekonani, że troska o nasze kruche i ograniczone zasoby ziemskie oraz konieczność sprostania największemu wyzwaniu w historii cywilizacji, jakim są zmiany klimatu, wymagają łączenia ze sobą ludzi, rozproszonych dyscyplin i różnych dziedzin działalności społecznej. 

Kluczowym narzędziem w realizacji naszych celów jest przekrojowa edukacja, scalająca rozproszone dyscypliny wiedzy: od edukacji przyrodniczej i ekologicznej, przez globalną i obywatelską, aż po antydyskryminacyjną i międzykulturową. Obszary te łączy chęć zaangażowania mieszkańców w troskę o dobro wspólne i pilna potrzeba pokojowej współpracy międzygrupowej. Sercem naszych działań edukacyjnych jest otwarte przez nas w 2013 roku EkoCentrum Wrocław, modelowy ośrodek edukacji ekologicznej i aktualna siedziba Fundacji EkoRozwoju.

W zbudowanych w 1926 budynkach, które pierwotnie służyły jako lokalne warsztaty i stajnie dla koni tworzymy w EkoCentrum nową przestrzeń. Odbudowaliśmy je z kompletnej ruiny, zachowując i rozwijając lokalny aspekt miejsca. Stosując najnowsze technologie oraz angażując różnorodnych ludzi i środowiska w działaniach łączymy przeszłość z przyszłością.

Kontakt

EkoCentrum Wrocław
św. Wincentego 25 A, C
50-252 Wrocław

tel/fax: 71-343-60-35, 71-324-17-41
biuro@eko.org.pl