Pakiet ten obejmie zajęcia edukacyjne dotyczące kwestii edukacji i komunikacji społecznej w tematyce ochrony środowiska. Zajęcia bazować będą na praktycznych doświadczeniach związanych z kampaniami edukacyjnymi.

Pakiet komunikacyjny uzupełniony jest praktycznymi zajęciami edukacyjnymi „Rower” z elementami zajęć praktyczno-technicznych przy wykorzystaniu cykloficyny.

 

Czytaj dalej

Pakiet obejmie zajęcia edukacyjne dotyczące wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących zrównoważonego korzystania z zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do ograniczenia powstawania odpadów, zmniejszenia zużycia energii, zrównoważonego transportu, ochrony wód i klimatu.

 

Czytaj dalej

Pakiet ten obejmie zajęcia edukacyjne dotyczące umiejętność rozpoznawania gatunków, funkcjonowanie ekosystemów, uwarunkowania przyrodnicze działalności człowieka. Szczególna uwaga poświęcona zostanie kwestiom związanym z ochroną gatunków i siedlisk oraz obszarów przyrodniczo-cennych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000.

Czytaj dalej

marta trawinska www

Doktor socjologii lokująca się na przecięciu socjologii pracy, socjologii polityki i gender studies. Ma doświadczenie w nauczaniu akademickim i nieformalnym. Od kilku lat współpracuje z instytucjami badawczymi i organizacjami pozarządowymi. Jako eko-edukatorka odnajduje się przede wszystkim w tematyce edukacji globalnej, rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji z uwzględnieniem praw zwierząt i praw człowieka zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. W edukacji łączy perspektywę ekologiczną z kulturową, społeczną, ekonomiczną i polityczną. Prywatnie zapalona kociara.

jakub jozefczuk www

Z wykształcenia architekt krajobrazu, z zamiłowania entomolog – amator. Autor wielu publikacji i artykułów poświęconych owadom, dendrologii oraz czynnej ochronie przyrody. Zaangażowany w realizacje projektów związanych z ochroną owadów, drzew i krajobrazu, w tym programu „Drogi dal Natury”. W wolnych chwilach rysownik i obserwator świata przyrody.

Zajęcia prowadzone w ramach stałej oferty EkoCentrum prowadzone są zarówno w formie zajęć terenowych, jak i salowych. Zajęcia realizowane są w następujących PAKIETACH TEMATYCZNYCH: PAKIET PRZYRODNICZY PAKIET EKOROZWOJU PAKIET KOMUNIKACJI

Zapraszamy serdecznie do włączenia się w realizację programu „EkoCentrum Wrocław” realizowanego przez Fundację EkoRozwoju. Jego głównym celem jest pokazanie mieszkańcom Wrocławia, jak cenne w naszym życiu jest środowisko i rozwój w zgodzie z naturą oraz promocja aktywnych postaw społecznych w oparciu o ochronę środowiska. Nie zamykamy się ani w budynku, ani w samym Wrocławiu. Naszą ofertę edukacyjną kierujemy zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Stawiamy na doświadczanie, dialog, zabawę i twórczą dyskusję. EkoCentrum jest także miejscem spotkań o tematyce ekologicznej, a także centrum działań warsztatowych  i szkoleniowych związanych zarówno z ekologią, jaki i nieodłączną od niej problematyką społeczną. W EkoCentrum realizujemy zajęcia edukacyjne zarówno w ramach STAŁEJ OFERTY EkoCentrum, jak i w ramach PROJEKTÓW TEMATYCZNYCH. Udział we wszystkich zajęciach prowadzonych w EkoCentrum jest BEZPŁATNY Fundacja EkoRozwoju serdecznie zaprasza Państwa do włączenia się w realizację programu „EkoCentrum Wrocław”. Program kierowany jest do wszystkich grup wiekowych, m.in. do dzieci i młodzieży…

Czytaj dalej

27/27