Zapraszamy chętne firmy do wspólnej organizacji wolontariatu pracowniczego Klimat do Zmiany wspierającego działania na rzecz zachowania bioróżnorodności w najbliższym otoczeniu. W ramach akcji Klimat do Zmian zapraszamy do aktywnego przekształcania naszego miasta w przestrzeń zieloną i przyjazną do życia.

Budka dla ptaków

Akcja przeznaczona jest dla osób zainteresowanych ornitologią oraz działaniami na rzecz ochrony przyrody w mieście. W jej ramach uczestnicy zmontują budki lęgowe dla różnych gatunków ptaków przy użyciu prostych narzędzi i gotowych elementów wyciętych w litym drewnie, ozdobią je przy wykorzystaniu szablonów oraz zabezpieczą przed wilgocią.

Wstępem do pracy będzie spotkanie z ornitologiem, podczas którego uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat życia ptaków w mieście. W wyniku utraty naturalnych siedlisk lęgowych i dziupli, wiele gatunków ptaków w Polsce znacznie obniżyło swą liczebność, a niektórym grozi nawet wyginięcie. Osłona przed czynnikami pogodowymi i drapieżnikami w postaci budki, pozwala ptakom na bezpieczne osiedlenie się bez ryzyka utracenia lęgu (jaja, pisklęta). Stworzone budki przekazane zostaną szkołom biorącym udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez EkoCentrum Wrocław.

Mieszkanie dla zwierza

W ramach akcji wykonane zostaną elementy drobnej infrastruktury służącej zwierzętom i owadom w mieście: hotele dla owadów lub budki dla jeży. W pracy zostaną wykorzystane elementy drewniane, jak również szyszki, rdestowiec, trzcina czy słoma. Warsztaty uzupełni spotkanie z przyrodnikiem – uczestnicy poznają gatunki owadów zapylających, zgłębią problem spadku ich liczebności oraz dowiedzą się, jak temu przeciwdziałać. Wykonane domki i hotele przekazane zostaną szkołom z terenu Dolnego Śląska współpracującym z EkoCentrum.

Zieleń w mieście

W ramach akcji proponujemy nasadzenia prowadzone w różnych miejscach na terenie Wrocławia. Rośliny zostaną dobrane odpowiednio do lokacji – od łąk kwietnych, poprzez krzewy, po drzewa (w tym owocowe).

EKOpark Stabłowice

EkoPark na Stabłowicach powstanie dzięki wygranej w głosowaniu we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim. Park będzie miał charakter naturalistyczny. Oprócz nowych drzew planowane są na jego terenie m.in. kwietne łąki dla motyli, przygodowy plac zabaw, ogród edukacyjny oraz wyznaczone obszary dla nasadzeń okolicznościowych – np. dla uczczenia narodzin dziecka czy też upamiętnienia ważnych życiowych zdarzeń. W przeciągu tego roku planowane są konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz wykonanie projektu części parku, zgodnie z którym odbywać się będą proponowane nasadzenia. Możliwe są również inne lokalizacje, np. szkoły czy przedszkola.

Trash challenge / Sprzątamy Wrocław

Wspólnie podejmujemy wyzwanie! Sprzątamy wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne – w parkach, na skwerach, nad Odrą. Jednocześnie edukujemy i zachęcamy do brania odpowiedzialności za swoje otoczenie. Akcja organizowana wspólnie z Departamentem Zrównoważonego Rozwoju.

Kontakt

EkoCentrum Wrocław
św. Wincentego 25 A, C
50-252 Wrocław

tel/fax: 71-343-60-35, 71-324-17-41
biuro@eko.org.pl