KLIMAT DO ZMIANY

Aktualne stanowisko naukowców nie pozostawia miejsca na wątpliwości: ludzkość zmienia globalny klimat w tempie niespotykanym wcześniej w historii planety. Człowiek podkręca temperaturę w swoim mieszkaniu i pisze scenariusz filmu katastroficznego, w którym będzie musiał sam wziąć udział. Na szczęście edukacja wciąż daje nadzieję, że obudzimy się w lepszym świecie. Czas na KLIMAT DO ZMIANY!

Klimat do zmiany

Projekt KLIMAT DO ZMIANY służy upowszechnieniu rzetelnej, aktualnej i pogłębionej wiedzy na temat wpływu człowieka na środowisko, w tym szczególnie na zmiany klimatu, a także promocji idei dobra wspólnego i różnorodnych form aktywnego działania na rzecz ochrony klimatu. Zajęcia realizowane w ramach projektu łączą potrzebę atrakcyjnej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży ze zwiększaniem świadomości ekologicznej społeczeństwa, popularyzacją wiedzy naukowej oraz kształtowaniem krytycznego myślenia i kreatywności. Grupę docelową zadania stanowią dzieci i młodzież mieszkająca i/lub ucząca się we Wrocławiu – w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół policealnych).

Cykl zajęć KLIMAT DO ZMIANY składa się z pakietu 2 warsztatów:

  • Klimat do zmiany – zajęcia salowe. Główną ideą zajęć jest konfrontacja wiedzy potocznej ze stanowiskiem i osiągnięciami współczesnej nauki w zakresie zmian klimatu, które jak w soczewce skupiają najważniejsze problemy i wyzwania stojące aktualnie przed ludzkością. Skomplikowane procesy (jak np. efekt cieplarniany, cykl węglowy itp.) oraz złożona sieć powiązań między różnymi gałęziami ludzkiej działalności są prezentowane w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci i młodzieży, z wykorzystaniem multimediów i metod edukacji nieformalnej.
  • Miasto z klimatem – zajęcia terenowe. Zajęcia poświęcone różnym elementom ekosystemu, które wpływają na równowagę klimatyczną (jak np. drzewa, rzeki czy gleba oraz ich rola w cyklu węglowym). Warsztaty w terenie są pretekstem do wspólnego zastanowienia się nad wpływem człowieka na równowagę klimatyczną, sposobami jej kształtowania oraz zagrożeniami i wyzwaniami, które się z nią wiążą. Podczas zajęć terenowych wykorzystywane są atrakcyjne i dostosowane do wieku uczestników techniki animacji czasu wolnego w warunkach przyrodniczych w połączeniu z popularyzacją wiedzy naukowej na temat zmian klimatu.

*

Zajęcia będą realizowane w godzinach pozalekcyjnych. Istnieje możliwość realizacji zajęć w soboty. Średnia liczba uczestników jednych zajęć – 12 osób, minimalna liczba uczestników, przy której odbędą się zajęcia – 8 osób.

Udział w programie jest bezpłatny. Nie pokrywamy jednakże kosztów dojazdu na zajęcia.

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z koordynatorką pod adresem osuch@eko.org.pl / lub telefonem: 696 948 194

Aby wziąć udział w projekcie, grupa musi uczestniczyć w całym pakiecie zajęć – każde zajęcia trwają 4 godziny (240 minut).

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl) w ramach konkursu „WROCŁAW DBA O KLIMAT” oraz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
WFOS Wrocław

1 komentarz

Komentarze są zamknięte.