Edukacja dla drzew

Drzewa są jednym z najważniejszych, a jednocześnie wciąż niedocenianych elementów infrastruktury. Ich obecność poprawia jakość naszego życia poprzez szeroki wachlarz usług ekosystemowych: od świeżych dostaw tlenu, przez obniżanie temperatury w upalne dni i oczyszczanie powietrza, aż po ochronę stabilnego klimatu. Podczas naszych szkoleń dla nauczycieli pokazujemy, jak o nie dbać i uczyć o ich roli dla człowieka i bioróżnorodności.

Obecnie los drzew zależy bardziej niż kiedykolwiek od świadomości, zarówno ich zarządców, jak i osób zajmujących się przekazywaniem wiedzy, a ta dotycząca drzew dynamicznie się zmienia w ostatnich latach. Dowiadujemy się o nich coraz więcej zaskakujących faktów. A drzewa to najważniejszy element zielonej infrastruktury, która zaspokaja liczne potrzeby społeczne i zapewnia ludziom wysoką jakość życia. To, czy będzie dobrze funkcjonowała, zależy od tego jak skutecznie się nią opiekujemy.

Na bezpłatnym szkoleniu dla nauczycieli zaprezentujemy, jak wspierać ochronę drzew poprzez uczenie o ich roli dla człowieka i bioróżnorodności. Dowiemy się także, jak dbać o dobrą kondycję drzew oraz jak unikać działań niepożądanych i prawnie zakazanych oraz jak wykorzystać potencjał ogródka szkolnego do prowadzenia edukacji. Na spotkaniu przekażemy Państwu naszą najnowszą publikację – pakiet edukacji przyrodniczej o drzewach i alejach „Drzewa wokół nas” (zaktualizowaną zgodnie z obowiązującą podstawą programową).

Termin
9 grudnia (poniedziałek) 2019 r., godz. 9:00 – 14.00

Miejsce
EkoCentrum Wrocław, ul. Św. Wincentego 25 A

Ze względu na zaplanowany poczęstunek i ograniczoną liczbę miejsc w naszej sali prosimy o rejestrację pod adresem m.berezowska@eko.org.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 6.12.2019. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, nr kontaktowy oraz nazwę i adres placówki.

Szczegółowy program szkolenia do pobrania tutaj.

Prowadzący:

Jakub Józefczuk – mgr inż. architekt krajobrazu, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, od 2009 roku właściciel firmy zajmującą się arborystyką, w tym szczególnie diagnostyką stanu zdrowotnego drzew, szeroko rozumianą architekturą krajobrazu, projektowaniem nowych nasadzeń, wykonywaniem opracowań przyrodniczych, a także działalnością edukacyjną. Zaangażowany w realizacje projektów związanych z ochroną czynną zagrożonych gatunków owadów oraz ochroną krajobrazu i przyrody.

dr Piotr Tyszko-Chmielowiec – znawca drzew i ich adwokat, pomysłodawca i lider programu „Drogi dla Natury”, wykładowca i współautor publikacji. Działał także na rzecz przyrody i rozwoju wsi w Dolinie Baryczy, organizował współpracę polsko-ukraińską, pracował jako wolontariusz przy budowie szkoły w Afryce. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie (mgr inż. leśnik) oraz Virginia Tech w Blacksburgu, w USA (doktor nauk leśnych). Dyrektor Instytutu Drzewa, który oferuje ekspertyzy i szkolenia m.in. z zakresu diagnostyki drzew.

Magdalena Bar – Radca prawny, Wspólnik kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o. Wiceprezes Centrum Prawa Ekologicznego. Autorka licznych opinii i ekspertyz prawnych z zakresu polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, w tym zwłaszcza odpowiedzialności za szkody w środowisku, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony obszarów Natura 2000, udziału społeczeństwa, dostępu do informacji o środowisku, a także pozwoleń emisyjnych.

Małgorzata Piszczek – mgr biologii, architektka krajobrazu, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Podyplomowego Studium Architektury Krajobrazu na Politechnice Wrocławskiej, od 1995 roku zajmująca się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją zieleni oraz edukacją przyrodniczą. Projektując i budując ogrody czerpie z przyrody, stara się zwiększać przestrzeń dla różnorodności biologicznej i harmonizować założenie ogrodowe z otaczającym krajobrazem. Prowadzi roślinne warsztaty i spacery edukacyjne.

Szkolenie dla nauczycieli jest częściąprojektu #KlimatNaFali finansowanego przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl) w ramach konkursu „Wrocław Dba o Klimat”.