Laboratorium Edukacji Globalnej

Fundacja EkoRozwoju zaprasza do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty dla edukatorów poświęcone różnorodnym zagadnieniom związanym z prowadzeniem zajęć w tematyce szeroko pojętej EDUKACJI GLOBALNEJ. Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Smaki i kolory świata” jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Fundacja EkoRozwoju zaprasza do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty dla edukatorów poświęcone różnorodnym zagadnieniom związanym z prowadzeniem zajęć w tematyce szeroko pojętej EDUKACJI GLOBALNEJ.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Smaki i kolory świata” jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Celem zajęć jest zwiększenie wiedzy i kompetencji edukatorów pod kątem tematów związanych z problemami globalnymi oraz sposobu przekazywania wiedzy z tego zakresu, a także wypracowanie, na podstawie nowej wiedzy i dotychczasowego doświadczenia edukatorów, zestawów metod edukacyjnych (tzw. Walizka Edukatora Globalnego) odpowiadających poszczególnym tematom poruszanym z dziećmi i młodzieżą.

 Terminy:

  •     05 – 06.07.2014, godz. 09:00 – 15:00
  •     12 – 13.07.2014, godz. 11:00 – 17:00

Uczestnicy: osoby z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z zakresu zrównoważonego rozwoju i edukacji globalnej.

Prowadzący: współpracownicy Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Źródła” z Łodzi oraz Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa z Wrocławia

Ramowy program warsztatów:

1 zjazd

Podczas pierwszego zjazdu uporządkujemy swoją wiedzę z zakresu Edukacji Globalnej, zapoznamy się z praktycznymi aspektami korzystania z kodeksu w sprawie obrazów i przesłań dotyczących krajów Globalnego Południa, zastanowimy się także nad językiem stosowanym w Edukacji Globalnej. Będziemy dużo ćwiczyć i eksperymentować, wszystko w oparciu i z wykorzystaniem Cyklu Kolba.

Tematy:

  •     Edukacja Globalna – uwspólnienie definicji
  •     Cykl Kolba w uczeniu dorosłych – teoria i praktyka
  •     Kodeks w sprawie obrazów i przesłań dotyczących krajów globalnego Południa
  •     Język w edukacji globalnej
  •     Praktyka metod edukacyjnych

2 zjazd

Omówienie i uporządkowanie wiedzy edukatorów m.in. w takich obszarach jak:

1) SUWERENNOŚĆ ŻYWNOŚCIOWA – pochodzenie żywności, rola i waga produkcji lokalnej w systemie globalnym, funkcjonowanie i rola kooperatyw w różnych częściach świata, różne sposoby produkcji i wzajemne powiązania pomiędzy światami Globalnego Południa i Globalnej Północy;

2) KLIMAT – wpływ zmian klimatu na rozwój krajów Globalnego Południa i Globalnej Północy;

3) WODA – woda jako zasób ograniczony, nierówności globalne w dostępie i korzystaniu z zasobów, kwestie społeczne, polityczne i ekonomiczne;

Wspólnie zastanowimy się czym wypełnić Walizkę Edukatora Globalnego – zestawy metod edukacyjnych możliwych do stosowania przy omawianiu wybranych tematów związanych z Edukacją Globalna z dziećmi i młodzieżą w sposób ciekawy, angażujący i inspirujący do dalszych samodzielnych poszukiwań.

ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH:

Nasze warsztaty kierowane są do osób realizujących edukację w praktyce zawodowej, jak i działalności pozazawodowej (np. w ramach działań wolontariackich);

  •     O udziale w warsztatach zadecyduje pozytywna ocena Twojego doświadczenia i oczekiwań przez komisję rekrutacyjną;
  •     Udział w warsztatach jest nieodpłatny;
  •     Obecność uczestnika na wszystkich warsztatach jest obowiązkowa – prosimy o przemyślenie zgłaszania się w momencie gdy nie jesteście pewni czy możecie być na zajęciach.

Ankietę zgłoszeniową należy przesłać na adres biuro@eko.org.pl (skan podpisanej ankiety), pocztą lub osobiście do siedziby Fundacji EkoRozwoju (ul. św. Wincentego 25 A,C, 50 – 252 Wrocław) do dnia 3.07.2014 W razie pytań zapraszamy do kontaktu

Katarzyna Zaremba – 726 37 94 38
Aneta Osuch – 696 948 194

logo msz

Projekt jest współfinansowany ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *