Jeden Świat: JesteśMY

Warsztaty z cyklu #JedenŚwiat: JesteśMY są zaproszeniem do przekraczania mentalnych granic – murów złożonych ze stereotypów i uprzedzeń. To bezpłatna oferta skierowana szerokiego grona odbiorców: wszystkich zainteresowanych mieszkańców i mieszkanek Wrocławia. W dobie pandemii jesteśmy również gotowi spotykać się z wami online.

Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy z zakresu mechanizmów stereotypizacji oraz dynamiki relacji międzygrupowych. Podczas warsztatów zajmujemy się również sposobami reagowania na mowę nienawiści oraz dyskryminację i przemoc wynikającą ze stereotypów i uprzedzeń.

Warsztaty adresowane są do:

  • mieszkanek i mieszkańców Wrocławia,
  • edukatorów i edukatorki,
  • studentek i studentów,
  • seniorek i seniorów,
  • liderów i liderek społecznych,
  • świetlic środowiskowych,
  • rady osiedli,
  • osób pracujących z osobami narażonymi na
  • dyskryminację,
  • osób narażonych na dyskryminację.

Zajęcia zostaną poprowadzone przez doświadczonych edukatorów, absolwentów Szkoły Trenerów Umiejętności Interpersonalnych, współpracujących z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Optymalna liczność grupy: 15 osób, minimalna – 10 osób (jeśli grupa będzie liczyła mniej niż 10 osób, zajęcia nie odbędą się).
 
Cykl składa się z 2 warsztatów trwających po 3 godziny zegarowe każdy.
W wyjątkowych przypadkach będzie możliwy udział w jednych zajęciach („SUD”):

1. SUD (Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja)

Celem zajęć jest omówienie pochodzenia i funkcji stereotypów, przekaz wiedzy na temat różnic między stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją oraz refleksja nad własnymi stereotypami i uprzedzeniami. Uczestnicy i uczestniczki zostaną także zapoznani z problematyką mowy nienawiści, dyskryminacji i przemocy wynikającej ze stereotypów i uprzedzeń, z którymi mogą się spotkać w życiu codziennym (jako świadkowie, opiekunowie młodzieży etc.) lub których mogą sami doświadczać. Podczas zajęć, pracując metodami aktywnymi będziemy się przyglądać, jak stereotypy mogą prowadzić do dyskryminacji i przemocy oraz zobaczymy jak ważne jest ich rozpoznawanie w swoim własnym myśleniu. Zastanowimy się, czym jest tożsamość społeczna oraz tolerancja, także czym się różni nacjonalizm od patriotyzmu.

2. „R” jak „REAGUJ”

Celem zajęć jest uwrażliwienie uczestników i uczestniczek na kwestie związane z reagowaniem na mowę nienawiści i pogardy oraz dyskryminację i przemoc motywowaną uprzedzeniami. Przyjrzymy się, jakie konsekwencje dla nas samych i całej wspólnoty ma reagowanie lub jego brak, a także jakie konsekwencje niesie dla osoby doznającej dyskryminacji czy mowy nienawiści. Omówimy podstawowe zasady bezpiecznego reagowania, a także stworzymy przestrzeń wymiany doświadczeń związanych z reagowaniem. Drugie zajęcia z cyklu będą również służyły przyjrzeniu się emocjom i przemyśleniom, które towarzyszyły uczestniczkom i uczestnikom po pierwszych warsztatach.

fot. Rafał Komorowski

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną (COVID-19) w razie niemożliwości prowadzenia zajęć w kontakcie bezpośrednim, warsztaty zostaną zrealizowane metodami aktywnymi online (zoom i/lub clickmeeting). Szczegółowe informacje na temat procedur Fundacji EkoRozwoju przyjętych w związku z sytuacją epidemiologiczną znajdują się tutaj.

Warsztaty są bezpłatne, ale liczba miejsc ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zgłoszenia pod adresem: osuch@eko.org.pl 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorką:Aneta Osuch, mail: osuch@eko.org.pl, tel. 694 948 194

Działania są częścią projektu “Jeden Świat: JesteśMY” współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl w ramach konkursu „TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA I DIALOG WARTOŚCIĄ LOKALNEJ WSPÓLNOTY WROCŁAWIAN”