Jesienna wędrówka po Dolinie Bystrzycy

Naturalne koryto rzeki, rozległe kompleksy łąk i turzycowisk zasiedlone przez rzadkie gatunki ptaków i motyli, nadrzeczne lasy łęgowe i grądy oraz starorzecza. Park Krajobrazowy “Dolina Bystrzycy” to jeden z najciekawszych przyrodniczo obszarów Dolnego Śląska. Zapraszamy do wspólnego odkrywania jego tajemnic.

Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy” stanowi 23% powierzchni gminy Kąty Wrocławskie. W wielu przypadkach stanowi jedyne miejsce bytowania cennych gatunków roślin i zwierząt. Osią parku jest przepływająca tutaj Bystrzyca. Podmokłe obszary tworzą tzw. łęgi, gdzie woda nanosi żyzny muł. Rzeka wije się zakolami, tworzy małe oczka wodne, starorzecza i łachy. To prawdziwy raj dla roślin i zwierząt, a także dla obserwatorów i wielbicieli dzikiej przyrody.

Warsztaty odbywają się w terenie i trwają kilka godzin – należy to uwzględnić przygotowując ubiór oraz prowiant (po kilku godzinach każdemu w końcu zachce się jeść lub pić). Jeżeli ktoś posiada własną lornetkę, bardzo prosimy o zabranie jej ze sobą (organizatorzy mają do dyspozycji kilka lornetek, ale w razie dużej liczby uczestników może nie wystarczyć dla wszystkich chętnych).

Start
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich

Termin
24 listopada (niedziela)
9:45 – Rejestracja uczestników
10:00-14:00 Warsztaty terenowe

Osoby niepełnoletnie muszą znajdować się pod opieką nauczyciela/opiekuna.

Zgłoszenia uczestników prosimy nadsyłać do dnia 23 listopada 2019 r. mailowo na adres: m.berezowska@eko.org.pl z podaniem imienia i nazwiska, maila i telefonu kontaktowego. Liczba miejsc jest ograniczona.

Projekt „Przyrodnicze wędrówki po Powiecie Wrocławskim. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław jest finansowany ze środków Powiatu Wrocławskiego.