Otwarte warsztaty antydyskryminacyjne

Chcemy żyć w świecie, którego mieszkańcy szanują się nawzajem. Potrzebujemy takiej wspólnoty, by skutecznie troszczyć się o dobro wspólne: nasz wspólny dom, wspólne środowisko, wspólną przyszłość. Potrzebujemy edukacji, która będzie tę wspólnotę tworzyć, umacniać i promować, dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w otwartych warsztatach antydyskryminacyjnych z cyklu #JedenŚwiat.

Warsztaty antydyskryminacyjne są zaproszeniem do przekraczania mentalnych granic – murów złożonych ze stereotypów i uprzedzeń. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy z zakresu mechanizmów stereotypizacji i relacji międzygrupowych. Podczas warsztatów zajmujemy się również sposobami reagowania na mowę nienawiści oraz dyskryminację i przemoc wynikającą ze stereotypów i uprzedzeń. Po każdych zajęciach nasi edukatorzy są dostępni dla uczestniczek i uczestników w ramach indywidualnych konsultacji. Zajęcia zostaną poprowadzone przez doświadczonych edukatorów, absolwentów Szkoły Trenerów Umiejętności Interpersonalnych, współpracujących z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Warsztaty są bezpłatne, ale liczba miejsc ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zgłoszenia pod adresem: osuch@eko.org.pl Cykl składa się z 2 warsztatów trwających po 3 godziny zegarowe każdy. Pierwszeństwo mają osoby, które zadeklarują udział w obu warsztatach w ramach cyklu. Po każdym z warsztatów edukatorzy prowadzą przez dodatkową godzinę indywidualne konsultacje z zakresu omawianej problematyki.


▓▒░ JEDEN ŚWIAT ░▒▓
16.10.2019 (środa), godz. 17:00-21:00

Celem zajęć jest przemyślenie, omówienie i pogłębienie problematyki różnorodnych rodzajów przemocy wynikających ze stereotypów i uprzedzeń, z którymi osoby uczestniczące mogą się spotkać lub których mogą doświadczać w swoim życiu. Omówione zostaną psychologiczne mechanizmy stereotypizacji, a także źródła i funkcje stereotypów.


▒░░ R JAK REAGUJ ░░▒
23.10.2019 (środa), godz. 17:00-21:00

Zajęcia skupione na metodach reagowania na mowę nienawiści, dyskryminację i przemoc. Podczas warsztatów będziemy omawiać sposoby redukowania stereotypów, konsekwencje psychologiczne mowy nienawiści, mechanizm dyfuzji odpowiedzialności oraz podstawowe zasady interwencji w sytuacjach przemocowych.

Prowadzący:

Aneta Osuch – wykształcenie wyższe filozoficzne (UWr), w tym uprawnienia pedagogiczne, obecnie kończy psychologię (SWPS). Od 2008 r. uczestniczy w realizacji projektów dotyczących edukacji ekologicznej, edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej. Udziela wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym dyskryminacji. Edukatorka EkoCentrum Wrocław.

Arkadiusz Wierzba – polonista i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował również filozofię (PAT) oraz informatykę stosowaną (UEK). Współpracuje z Fundacją EkoRozwoju przy projektach związanych m.in. z problematyką zmian klimatu i jakości powietrza, globalnych zależności, odpowiedzialnej konsumpcji, praw człowieka i zwierząt. Edukator w EkoCentrum Wrocław. Aktywista Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorką: Aneta Osuch, mail: osuch@eko.org.pl, tel. 694 948 194

Warsztaty są częścią projektu “Jeden Świat” współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl w ramach konkursu TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA I DIALOG WARTOŚCIĄ LOKALNEJ WSPÓLNOTY WROCŁAWIAN