Dla pszczół

Pszczoły i inne owady zapylające od lat walczą o przeżycie. W Europie żyje prawie 2 tys. gatunków dzikich pszczół, z czego 9,2 proc. grozi wyginięcie, a dalsze 5,2 proc. będzie nim zagrożone w najbliższych latach. Od ich losu zależy także życie człowieka: praca tych owadów jest kluczowa dla światowej produkcji żywności. Dbając o zapylacze troszczymy się o nas samych. #ToSięOpyla.

Projekt „Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających” to odpowiedź na zdiagnozowane problemy w zakresie ochrony zapylaczy, czyli podejmowanie konkretnych działań w środowisku przyrodniczym na rzecz tworzenia, zachowania i pielęgnacji ich siedlisk, w tym:

  • nawiązanie współpracy między instytucjami na pograniczu polsko-niemieckim przy wspólnym działaniu na rzecz środowiska: odtworzeniu i pielęgnacji siedlisk dla owadów zapylających – sadów, łąk, stref nektarodajnych i miejsc rozrodu owadów,
  • wzrost świadomości mieszkańców pogranicza w zakresie współczesnych zagrożeń i przyczyn znacznego ograniczenia populacji owadów zapylających i sposobów przeciwdziałania temu zjawisku, które mogą podjąć mieszkańcy, pszczelarze i samorządy lokalne,
  • wykorzystanie naukowej wiedzy poprzez wdrożenie zaleceń do działań na rzecz zachowania siedlisk owadów zapylających oraz wizyty w pokazowych pasiekach.

Do zakładanych rezultatów działań realizowanych przez partnerów oraz koordynowanych przez Fundację EkoRozwoju należą m.in.:

  • utworzenie 9 stref miododajnych ( 4 łąki w Niemczech i 500 drzew w 5 lokalizacjach w Polsce)
  • pielęgnacja 4 tradycyjnych sadów oraz nasadzenia drzew owocowych  (100 w Niemczech i 100 w Polsce)
  • opracowanie 2 wzorców w zakresie ochrony przyrody i przyjaznej dla owadów pielęgnacji tradycyjnych sadów, a także opracowanie rekomendacji dotyczących zachowania siedlisk i pożytków poprzez odtwarzanie zadrzewień.

Na poziomie europejskim zintegrowane działania na rzecz pszczół rozwijają się od 2017 roku, kiedy to Europejski Instytut Polityki Ochrony Środowiska, w odpowiedzi na wspomniany raport IPBES z 2016r, opublikował raport o stanie polityk wspierających zapylacze w Unii Europejskiej. W jego konsekwencji, na początku 2018r, powołano pierwszą w historii UE inicjatywę dotyczącą sposobów zapobiegania spadkowi ilości owadów zapylających w UE oraz włączono się do globalnych wysiłków na rzecz ich ochrony. Obecnie mają miejsce działania obywatelskie dążące do dalszych zmian i nakłaniające do podejmowania kolejnych kroków w kierunku zmian w europejskiej legislacji chroniącej zapylacze.

Projekt „Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających” jest międzynarodową, transgraniczną inicjatywą na pograniczu polsko-niemieckim, dofinansowaną ze środków Interreg Polska-Saksonia. Projekt realizowany jest w partnerstwie czterech organizacji – dwóch organizacji z Polski Fundacja EkoRozwoju (partner wiodący) i Fundacja Zielona Akcja (Legnica) oraz dwóch organizacji z Niemiec: Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal – IBZ oraz Lebens(T)räume e.V.

Budżet projektu: 375 090,94 EUR

Żródła finansowania:

318 827,27 EUR (85%), Interreg Polska-Saksonia

Znalezione obrazy dla zapytania interreg polska saksona logo

7 782,90 EUR – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Znalezione obrazy dla zapytania wojewódzki fundusz ochrony środowiska wrocław