JesteśMy

Budowanie wspólnoty to niekończąca się opowieść, a jej pierwszym rozdziałem jest wędrówka w głąb własnej tożsamości. Lepiej rozumiejąc siebie, otwieramy się na innych. W naszym wspólnym domu pojawia się szansa na tak bardzo potrzebny nam dialog.

Projekt teatralno-edukacyjny JesteśMy, skierowany do młodzieży w wieku od 12 do 20 lat, to zaproszenie do odkrywania siebie i tworzenia wspólnoty opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Podczas 12 spotkań uczestnicy pracować będą nad powstaniem otwartego spektaklu dla publiczności, w którym poruszone zostaną kwestie związane z  tożsamością, przynależnością, obcością, tolerancją oraz mechanizmami powstawania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji. jaki sposób za pomocą sztuki, wzmacniać w naszym otoczeniu i w nas samych postawę szacunku względem siebie i innych.

Warsztaty skierowane są do nie tylko do osób zainteresowanych teatrem, ale do wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty, wzmocnić swoją kreatywność i nawiązać nowe znajomości.

Projekt ma charakter międzynarodowy i umożliwia poznanie mieszkańców Wrocławia, którzy przyjechali do Polski z różnych stron świata. Warsztaty będą prowadzone m.in. przez Roxanę Mehrafzoun z Iranu, a w projekcie wezmą udział wolontariusze EVS Fundacji EkoRozwoju z Turcji, Gruzji i Albanii.

Podczas spotkań będziemy rozmawiać w dwóch językach: polskim i angielskim. Zachęcamy do udziału w projekcie również młodzież, która nie mówi po polsku.  Celem warsztatów będzie znalezienie wspólnego języka, opartego nie tylko na słowach, ale także na ruchu, geście i obrazie.

Projekt trwa od 12.09.2019 do 28.11.2019,  spotykamy się w czwartki, w godzinach 16:30-19:30 w EkoCentrum na wrocławskim Nadodrzu. Próby generalne zaplanowane są na 16-17.11.2019, godz. 10:30-14:30 i 30.11.2019, godz. 10:30-14:30. Warsztaty zakończą się pokazami finałowymi w różnych punktach miasta (w pierwszym tygodniu grudnia).

Udział w projekcie jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.  Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Agatą Mazurkiewicz: tel. 71 343 60 35 / email: a.mazurkiewicz@fer.org.pl

Projekt organizowany jest przez Fundację EkoRozowoju, we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego .

Prowadzący:

Roxana Mehrafzoun – reżyserka teatralna i edukatorka kultury. Prowadzi zajęcia wspierające twórczy i artystyczny rozwój dzieci oraz młodzieży. Od 2013 zawiązana jest z Wrocławiem, gdzie była pomysłodawczynią kilku projektów artystycznych, w których brała udział polska, a także irańska młodzież: „Teatr tysiąca i jednej nocy” (2013) „Isfahan – miasto polskich dzieci” (2014- w Polsce, 2017-w Iranie), „Podróż do krańca nocy” (2015), „Cafe Polonia”(2018). W 2016 roku była dyrektorem artystycznym projektu „Ponad Granicami”, który odbywał się w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i opierał się na rocznej współpracy kulturalnej między Polską a Iranem. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach kulturalnych dedykowanym młodym ludziom m.in. w Indiach, Grecji i Francji. Przygotowywała przedstawienia teatralne dla dzieci oraz grane przez dzieci: „Princess Cooking”, „War, Vanish!”, „A Thousand Cranes”. W 2019 roku w EkoCentrum prowadziła międzykulturowe zajęcia ekologiczno-artystyczne „Rytm Wody”.

Agata Mazurkiewicz – absolwentka kulturoznawstwa i filologii indyjskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się prowadzeniem i organizacją wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz miejskimi instytucjami kultury. Wraz z Roxaną Mehrafzoun współprowadziła warsztaty i koordynowała projekty: „Teatr Tysiąca i Jednej Nocy”, „Isfahan – miasto polskich dzieci”, „Podróż do krańca nocy”, ”„Ponad Granicami”,  „Cafe Polonia”, „Rytm Wody”. Koordynatorka Europejskiego Wolontariatu (EVS) w Fundacji EkoRozwoju. 

Aneta Osuch – wykształcenie wyższe filozoficzne (UWr), w tym uprawnienia pedagogiczne, obecnie kończy psychologię (SWPS). Od 2008 r. uczestniczy w realizacji projektów dotyczących edukacji ekologicznej, edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej. Prowadzi zajęcia dotyczące zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji, zmian klimatu, praw człowieka i zwierząt oraz ochrony przyrody. Koordynatorka licznych działań i akcji ekologiczno-edukacyjnych, posiada doświadczenie w realizacji aktywnych zajęć ekologicznych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych (w tym nauczycieli i studentów) i seniorów. Udziela wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym dyskryminacji. Absolwentka II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej oraz Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej. Absolwentka Szkoły Trenerów Umiejętności Interpersonalnych, a także licznych kursów przygotowujących do prowadzenia aktywnej edukacji antydyskryminacyjnej i globalnej. Edukatorka EkoCentrum Wrocław.

Arkadiusz Wierzba – polonista i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował również filozofię (PAT) oraz informatykę stosowaną (UEK). Współpracuje z Fundacją EkoRozwoju i Stowarzyszeniem EKO-UNIA przy projektach związanych m.in. z problematyką zmian klimatu i jakości powietrza, globalnych zależności, odpowiedzialnej konsumpcji, praw człowieka i zwierząt. Absolwent II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej, Szkoły Strażników Klimatu, Szkoły Trenerów Umiejętności Interpersonalnych oraz licznych kursów i warsztatów przygotowujące do roli edukatora, trenera i kampaniera. Edukator w EkoCentrum Wrocław. Działacz Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.

Warsztaty są częścią projektu “Jeden Świat” TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA I DIALOG WARTOŚCIĄ LOKALNEJ WSPÓLNOTY WROCŁAWIAN współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl