Dobra Atmosfera

Dla istot żywych nie ma na świecie cenniejszego i delikatniejszego zasobu niż atmosfera. Od jej stanu zależy nie tylko nasze zdrowie i życie, ale i losy całego świata oraz przyszłych pokoleń. Bez dobrej atmosfery nie pokonamy smogu i nie powstrzymamy dalszej eskalacji zmian klimatu. Bez edukacji nie mamy szans na dobrą atmosferę.

Dobra Atmosfera to dolnośląska kampania edukacyjna, której celem jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców regionu w zakresie najpilniejszych problemów środowiskowych. Kampania koncentruje się na promocji efektywności energetycznej jako sposobu na walkę ze smogiem i powstrzymanie zmian klimatycznych oraz ochronie zieleni służącej oczyszczaniu powietrza, adaptacji do zmian klimatu i ochronie bioróżnorodności.

Kampania jest kierowana do masowego odbiorcy za pośrednictwem liderów opinii i edukatorów oraz wyposażeniu ich w materiały i narzędzia edukacyjne. Kaskadowe oddziaływanie kampanii zostanie wzmocnione dzięki oddziaływaniu medialnemu wydarzeń, internetu i mediów społecznościowych.

Projekt obejmuje:

  • Szkolenia, warsztaty, spotkania informacyjne: w tym spotkania we wszystkich powiatach Dolnego Śląska, szkolenia dla edukatorów, służb mundurowych oraz dla księży i środowisk kościelnych i aktywistów.
  • Publikację materiałów edukacyjnych, w tym druk książki o wpływie smogu na zdrowie, scenariuszy edukacyjnych o drzewach, broszury i ulotek oraz przygotowanie gry planszowej.
  • Narzędzia edukacyjne, w tym internetowy kalkulator efektywności energetycznej HeatMaster, tutoriale, spoty, stronę www oraz infografiki udostępniane za pośrednictwem mediów społecznościowych.
  • Działania medialne (terenowe wizyty z pyłomierzem, realizowane we współpracy z Radiem Wrocław oraz briefingi prasowe)
  • Badania opinii publicznej dla potrzeb sterowania kampanią, jej ewaluacji oraz podtrzymywania efektów projektu,

Liderem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Fundacja EkoRozwoju a członkami partnerstwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Krakowski Alarm Smogowy.

OKRES REALIZACJI:
01.2019 – 02.2020

WARTOŚĆ PROJEKTU:
892.952,33 PLN
w tym wkład Funduszy Europejskich:
759.009,48 PLN

Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Fundacji WWF Polska.