Wrocław dla klimatu

Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław

Witamy w antropocenie: epoce, w której jeden gatunek radykalnie zmienia warunki naturalne planety. W przeciągu ostatnich 12 tysięcy lat sprzyjający klimat umożliwił człowiekowi zbudowanie globalnej potęgi. Ceną za ekspansję okazało się zaburzenie równowagi całego ziemskiego ekosystemu. Maleją szanse na spokojną i bezpieczną przyszłość, w czym mają udział nasze codzienne wybory i przyzwyczajenia. I właśnie dlatego wciąż możemy zmienić ten ponury scenariusz. WROCŁAW DLA KLIMATU może uczynić naprawdę sporo!

Cykl WROCŁAW DLA KLIMATU składa się z 2 warsztatów. Zajęcia mają charakter salowy i terenowy (preferowane uczestnictwo w cyklu 2 zajęć 4 godzinnych). Zajęcia terenowe odbywają się w formie wycieczek / spacerów. Każde zajęcia trwają 4 godziny (2 x 4 godziny dla jednej grupy) i są prowadzone przez kompetentnych i doświadczonych edukatorów.

Główną ideą zajęć salowych jest konfrontacja wiedzy potocznej ze stanowiskiem współczesnej nauki w zakresie zmian klimatu, które jak w soczewce skupiają najważniejsze problemy i wyzwania stojące aktualnie przed ludzkością – wybór między modelem wykładniczego wzrostu gospodarczego a ideą zrównoważonego rozwoju, energetyką opartą na paliwach kopalnych a odnawialnymi źródłami energii, odpowiedzialną konsumpcją a hiperkonsumpcją itp. Skomplikowane procesy (jak np. efekt cieplarniany i cykl węglowy) oraz złożona sieć powiązań między różnymi gałęziami ludzkiej działalności zostaną zaprezentowane dzieciom i młodzieży w przystępny i atrakcyjny dla nich sposób. Zajęcia będą się opierały na interaktywnych formach pracy z dziećmi i młodzieżą oraz eksperymentach. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną m.in. materiały multimedialne (filmy animowane, infografiki) oraz metody edukacji nieformalnej (np. metody dramowe) skłaniające do krytycznego oglądu rzeczywistości i zwracające uwagę na osobisty wpływ na zmiany klimatu.

Przewidujemy również wykorzystanie gry symulacyjnej „Gra o klimat” (Gra Symulacyjna COP – zostań delegatem ONZ i sprawdź co uda się zdziałać dla klimatu w 32 minuty), co wydaje się szczególnie interesujące w kontekście zbliżającej się Konferencji Klimatycznej COP 2018 w Katowicach.

Zajęcia terenowe poświęcone zostaną różnym elementom ekosystemu, które wpływają na równowagę klimatyczną (jak np. drzewa, rzeki czy gleba oraz ich rola w cyklu węglowym) – oraz funkcjom adaptacyjnym zielonej i błękitnej infrastruktury. Zajęcia będą pretekstem do wspólnego zastanowienia się nad wpływem człowieka na równowagę klimatyczną, sposobami jej kształtowania oraz zagrożeniami i wyzwaniami (kwestie adaptacyjne), które się z nią wiążą w obliczu globalnego ocieplenia. Podczas zajęć będziemy się zastanawiać nad różnymi formami aktywnego kształtowania równowagi klimatycznej z uwzględnieniem idei dobra wspólnego, którym jest przede wszystkim nasz podstawowy punkt odniesienia – środowisko naturalne. Bierna postawa wobec zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem jego zasobów stanowi realne zagrożenie nie tylko dla przyszłych pokoleń, ale i komfortu życia dzisiejszych mieszkańców naszego miasta, kraju, kontynentu i planety. Podczas zajęć terenowych wykorzystane zostaną atrakcyjne i dostosowane do wieku uczestników techniki animacji czasu wolnego w warunkach przyrodniczych w połączeniu z popularyzacją wiedzy naukowej na temat zmian klimatu. Zajecia terenowe odbywać się będą w pobliżu szkoły / placówki / dzielnicy / miejsca zamieszkania uczestników lub w innej wybranej lokalizacji: np. park Staszica, Park Tołpy, Park Grabiszyński etc.

*

Zajęcia będą realizowane w godzinach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Istnieje możliwość realizacji zajęć w soboty.

Udział w programie jest bezpłatny. Nie pokrywamy jednakże kosztów dojazdu na zajęcia.

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z koordynatorką pod adresem  osuch@eko.org.pl / lub telefonem: 696 948 194

Aby wziąć udział w projekcie, grupa musi uczestniczyć w całym pakiecie zajęć – każde zajęcia trwają 4 godziny (240 minut).

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Możliwe jest zgłoszenie więcej niż jednej grupy z jednej szkoły, jednak zgłoszenia wielokrotne traktowane będą jako rezerwa i w przypadku dużego zainteresowania zajęciami zakwalifikowana zostanie tylko jedna grupa z każdej szkoły.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław: www.wroclaw.pl


Warsztaty współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (wfosigw.wroclaw.pl) w ramach projektu „Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław” / Umowa nr 154/D/EE/WR/2018

Wartość zadania: 250 000 PLN
Wartość dofinansowania: 125 000 PLN